O stravování a zdravém životě

Mariana HalmanováVýživové Centrum

Mgr. Mariana Halmanová

Email: halmanovam@seznam.cz

Tel: +420 775 377 054


halmanovam@seznam.cz

Nebezpečí listeriózy a toxoplazmózy pro těhotné ženy

10.07.2015 09:58

Nebezpečí listeriózy a toxoplazmózy pro těhotné ženy    

listerioza a toxoplazmoza, nebezpečí pro těhotné ženy.


 

 

Obě dvě onemocnění mohou způsobovat v těhotenství nepříjemné komplikace a bohužel mohou v důsledku způsobit i předčasné ukončení těhotenství. Z tohoto důvodu je t

řeba raději se mít na pozoru a snažit se předejít možnému nakažení.

Listerióza se projevuje horečn

atým onemocněním, může se jednat pouze o zvýšenou teplotu. Listerie žijí zejména v půdě, vodě, bahně a k jejich růstu dochází i v rámci zrajících procesů (např. u sýrů). K přenosu na člověka dochází výlučně potravou. Mezi preventivní opatření, která můžeme podniknout patří zejména úkony související s důkladnou tepelnou úpravou tekutin a pokrmů, které listerii spolehlivě zničí. Konzumujte pouze mléčné produkty, u kterých máte jistotu, že jsou vyrobeny z pasterizovaného mléka. Obvykle by tato informace měla být napsána na obalu. Během těhotenství se snaže vyhýbat sýrům zrajícím a těm, které neprošly tepelnou úpravou. Důležité je také řádné omývání ovoce a zeleniny.

Naproti tomu onemocnění toxoplazmózou může být zpočátku zcela nenápadné a nemusí mít žádné signální projevy. Infekce prvokem Toxoplazmóza gondií se přenáší z teplokrevných obratlovců na člověka.  Obzvláště rizikové jsou kočky, které bývají častým nositelem prvoka.

Nakažení můžeme předejít opět dodržováním preventivních opatření jako je důsledná úprava masa a vajec, v žádném případě se nedoporučuje konzumace syrového kusu a stejně jako v prvním případě je třeba dbát na kontrolu mléčných výrobků a jejich zpracování. Během těhotenství se pokuste minimalizovat kontakt s kočkami, popřípadě vodou, která by mohla být kontaminována jejich fekáliemi. Při přípravě pokrmů dbejte na dodržování hygienických podmínek, při práci s masem si důkladně omývejte ruce a nádobí.

Můžeme říci, že výskyt listeriózy i toxoplazmózy je díky dobrým hygienickým podmínkám daleko menší než v minulosti. Na druhou stranu je riziko nakažení u těhotných žen vždy podstatně vyšší než u ostatní populace a následky mohou být fatální, proto je dodržování výše uvedených preventivních zásad velmi důležité